Avaleht

Uuring „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“.

Uuringu eesmärk on välja tuua enesetapuni viivad asjaolud ja põhjused ning välja töötada soovitused enesetappude ennetamiseks. Uuring toimub 2018. a kevadel.

Uuringusse ootame 2016. aastal enesetapu läbi hukkunute täisealisi lähedasi (pereliikmeid, lähedasi sõpru), kellega soovime viia läbi individuaalsed vestlused. Vestluse eesmärk on uurida inimestelt nende mõtteid ja tähelepanekuid seoses lähedase elu ja enesetapuga. Vestlus-intervjuus osalemine on vabatahtlik ja anonüümne. Intervjuusid viivad läbi kogenud Tartu Ülikooli teadlased.

Uuringus osalemise soovi ja tekkinud küsimuste korral palun kontakteeruda märtsist-maini 2018. aastal
e-posti aadressil uuring2018@ut.ee või telefonil 737 4200 tööpäeviti kl 9–16.

 

MTÜ Hingerahu tegutseb 1996. aastast ning meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on psüühikahäiretega inimesed ja nende lähedased ning korraldab erinevaid koolitusi.

Meie missiooniks on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid. Olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi.

Pakume erinevaid võimalusi (nõustamisi) vaimse tasakaalu saavutamiseks, aitame otsida kaduma läinud motivatsiooni, õpetame konfliktide lahendamist ning supervisiooni kaudu enese analüüsimist ja uute võimaluste leidmist.  Sellest kõigest ja meie teistest teenustest saad rohkem lugeda Koolitused ja Nõustamised alt. Lisaks vahendame ja loome erinevate elu hammasrataste vahele jäänud inimeste kunsti ja eneseväljendust maalidest puidu ja metallitöödeni. Arendame sotsiaalset ettevõtlust, et tööd leiaksid ka need inimesed, kes ei ole tervisest tulenevalt võimelised täistööpäevi vastu pidama ja ise avatud tööturul tööd leidma.

Peamiselt tegeleme kahe sihtrühmaga:

  • Kohalik kogukond ennetamaks ja nõustada ning koolitada pärnumaalasi vaimse tervise spektrisse jäävates küsimustes.
  • Psüühiliste erivajadustega inimesed, kes ei suuda igapäevaeluga toime tulla ning oma õiguste eest seista nii iseseisvalt kui institutsioonides. Esindame nende huve Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas.
  • Koolituskeskus MTÜ Hingerahu on  alates 2016.aastast Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
  • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 178718 , esitatud 29.03.2017.