Ajakava ja sisu

Kuupäev  Sisu
7.10 – 9.10.2016

Üldalused –  psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

Sissejuhatus kolitusele, Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne, mis see on ja kuidas korraldatatakse. Eetika hoolekandes. Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel.

Koolitajad: Indrek Linnuste, Olga Sumbajeva, Helar Peterson

21.10 – 23.10.2016

Üldalused – psüühilise erivavajadusega inimene ja hoolekandeteenused Meeskonnatöö alused

Koolitajad: Helar Peterson

4.11. – 6.11.2016

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad, psüühikahäired, vaimupuue, liitpuue

Koolitajad: Helar Peterson, Indrek Linnuste, Olga Sumbajeva, Kadri Melnits

26.11.- 27.11. 2016

Erihoolekande teenused, suhtlemise alused ja eripärat suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega, tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Koolitajad: Helar Peterson,  Olga Sumbajeva, Indrek Linnuste

16.12.- 18.12.2016

Klienditöö alused, tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid, tegevuste analüüs ja kohandamine, tegevusvõime hindamine

Koolitajad: Indrek Linnuste, Olga Sumbajeva, Kadri Melnits, Helar Peterson

13.01.2017 – 15.01.2017

 Klienditöö alused, Klienditöö meetodid, peamised töövõted igapäevases hoolduses, tegevusplaani koostamine, terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

Koolitajad:

27.01. – 29.01. 2017

 Spetsiifilised oskused klienditöös, rühmatöö klienditöös, probleemse käitumise juhtimine

Koolitajad: Helar Peterson

10.02.  –  12.02. 2017

Spetsiifilised oskused klienditöös, teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös, seksuaalsus ja seksuaalkasvatus

Koolitajad:

 3.03.2017  Lõputöö kaitsmine  – koostatud tegevusplaani teenust saavale isikule ettekanne