Kogemusnõustajate baaskoolitus

Koolituse toimumise aeg:  9.05. 2017 – 31.10.2017, koolitused toimuvad kaks korda nädalas  teisipäeva ja neljapäeva õhtuti 15.00 –  18.00 aadressil  Rüütli 23 II korrus.

Kogemusnõustamise baaskursuse eesmärk on anda baasteadmised nõustamise tehnikatest ja reeglitest nõustamisprotsessis ja suhtes kliendiga (eetika, ülekanded, grupimoodustamine, vajaduste selgitamine ja eesmärkide püstitamine jne). Lisaks ennastsäästvate ja läbipõlemist vältivate meetodite teadvustamine. Emotsioonide juhtimine ja toimetulek. Anname ülevaate ka ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemist ning tutvustame RHK10/V alusel psüühika- ning käitumishäireid. Kursus on jaotatud nelja moodulisse, mis kestavad kaks päeva, valdavalt 2 nädalase intervalliga. Peale kontakttundide läbimist teostame praktikaosana ka ekskursioonid erinevatesse nõustamisega tegelevatesse ühingutesse ja organisatsioonidesse. Aitame leida praktikakohad ning pakume grupisupervisioone.

Sihtrühm

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad omandada teadmisi ja oskuseid esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel ning soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse.

Koolitusel läbitavad teemad: 

1)   Kogemusnõustamine ja nõustamise olemus, taastumiskogemuse analüüs –  grupi dünaamika ja loomine, nõustamise põhialused, vaimse tervise teooriad, isiklike kogemustega tegelemine turvalisel tasandil. Juhitud isiklike kogemuste analüüs ja sellekaudne õppeprotsess.

2)  Esmased nõustamisoskused  – ülekande ja vastuülekande teadvustamine. Erinevad rollimängud nõustaja ja nõustatava vaatenurgast, analüüsimine. Eetika nõustamises, arutlus.

3) Kriisinõustamise alused – kriisi etapid, kriisinõustamise põhialustega tutvumine. Leinanõustamise põhialustega tutvumine. Nõustamise vajalikkuse hindamine. Võrgustiku teadvustamine.

4)    Grupitöö alused  – grupiprotsessid ja arengufaasid, tervendavad ja arendavad tegurid grupis rollid gruppides grupijuhtide tüübid ja rollid, grupitöö riskikohad ja lahendused.

5)   Kogemusnõustamise praktika ja lõputöö -Juhendatud praktika, grupisupervisiooon , lõputöö koostamine

Grupi suurus: minimaalne osalejate arv 8 inimest, maksimaalne osalejate arv 15 inimest. Grupi moodustumisel edastab koolitusjuht osalejatele täpse toimumiskoha ja kava.

Maksumus: 585 eurot osaleja kohta. Koolituse eest saab tasuda ka osade kaupa kokkuleppel koolitusjuhiga. Koolitusest loobumisel tasutud summasid ei tagastata.

Koolituse täpsem õppekavaKogemusnõustajate baaskursus 2017

Koolitajad

Janne Tamm – eetika ja nõustamise alused

Helar Peterson – rollimängud, grupitöö, kriisinõustamine

Angelika Raid –  taastamiskogemus, kogemusnõustamine

Indrek Linnuste  – sissejuhatus kogemusnõustamisse

Koolitusele saab registreerida: info@ratione.ee või telefonil +372 521 5703