Olga Sumbajeva

2007. aastal omandatud sotsiaalteaduste magister sotsiaaltöös, Tallinna Ülikool. Hetkel on omandamisel bakalaureusekraad rekreatsiooni korralduse eriala, Tallinna Ülikool.

Töötan SA Pärnu Haigla Rehabilitatsiooniteenuste üldkoordinaatorina, mille alla kuuluvad kõik riikliku rehabilitatsiooniteenuse sihtrühmad, sh alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsioon.

Lisaks olen SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuses regionaalne nõustaja-juhtumikorraldaja. Teostan laste-, noorte- ja nende perede vaimse tervise alast nõustamist ja juhtumipõhist võrgustikutööd.

Praegu on minu tegevusvaldkonnaks erivajadustega inimeste töövõime hindamine (Hamet, Jobpics, muud meetodid), tööalane nõustamine, rehabilitatsioon.

Muu kompetents: rekreatsioon rehabilitatsiooni meetodina, võlanõustamine, geriaatriline hindamine, SABI (Support arter Brain Injury), siseaudit, võrdlev sotsiaaltöö, pereteraapia sissejuhatav kursus läbimisel.

Eesti Kopsuliit: KOKi Päev 3