Pärnumaa ühenduste ja ettevõtjate vahelise võrgustiku loomine ja arendamine

Pärnumaa ühenduste ja ettevõtjate vahelise võrgustiku loomine ja arendamine

MTÜ Hingerahu viis läbi aastatel 2015-2016 koostöövõrgustiku loomise projekti „Pärnumaa ühenduste ja ettevõtjate vahelise võrgustiku loomine ja arendamine“. Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti käigus loodi Pärnumaale uus eestvõtjaid ja ühendusi liitev koostöövõrgustik. Selle loomisel keskenduti kahele tegevussuunale, mis on omavahel seotud:

1) Põhitähelepanu all oli võrgustiku enda loomine. Selleks viidi läbi koolitusprogramm juhtgrupile, infopäevad juba laienenud võrgustikule, loodi oma kodulehekülg, võrgustikule toimub 2 Kontaktturgu, kus ühendused ja ettevõtjad saavad leida eelneva info alusel ühiseid siduspunkte ning planeerida edasist koostööd.

Koostöövõrgustiku loomisega aidati kaasa ärisektori ja kodanikuühenduste omavahelisele lõimumisele ning sidususe tekkimisele. Koostöö kaudu soovime Pärnumaale luua keskkonda, mis oleks piisavalt atraktiivne ja annaks lisapõhjuse siia kolimiseks – et lisaks heale töökeskkonnale oleks ka piisav kogukondlik võrgustik täisväärtusliku eluolu tagamiseks ja sulandumiseks kogukonda ning et väljakutseid jaguks ka töövälisele ajale.

2) Võrgustiku loomisega  kaasnevalt pandi projekti käigus alus ühenduste  kasvuportfelli loomisele. Selle käigus töötati ekspertide abil välja portfelli töömudel ja seda pilotiseeriti kahel korral. Kasvuportfell aitas ellu viia ühendustel koos ettevõtjatega uuenduslikke ideid maakonda uue lisaväärtuse loomiseks.

Projektipartnerid: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, MTÜ Pesapuu, MTÜ Pärnumaa Kodukant, Estonia Spa Hotels AS, MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik, OÜ Mopalia, OÜ Solve et Coagula.

Projekti kestus 2015- 2016.

Projekti maksumus 14 818€

Täpsem info: http://parnumaafond.ee/