Tegevusjuhendajate koolitus

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaalametnikevõrgustikuga. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe. Tegevusjuhendaja töötab üldjuhul erihoolekandeteenuseid pakkuvas asutuses.

Sihtrühm

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

Info koolituse kohta

Koolitus toimub 7.10.2016 – 3.03.2017

Täpsem ajakava on leitav  SIIT

Koolitused toimuvad laupäeviti ja pühapäeviti Villa Katariinas

Koolitus algab 9.00 ja lõpeb 17.00

Koolituse hind: 995 EUR osaleja kohta (võimalik tasuda ka osade kaupa). Kui ühest asutusest on mitu osavõtjat, saab hinnaalandust 10%.

Õppevahendite kulud: kontspektid, kaustad, kirjutusvahendid ja ka kohvipausid kaetakse MTÜ Hingerahu poolt (lõuna pausi ja majutuse eest tasub õppur iseseisvalt).

Lisainfo koolituse kohta: ikobin@yahoo.com

Tel: +372 5567 0605 

Tegevusjuhendajate õppekava 2016-2017

Koolitajad:

Indrek Linnuste

Olga Sumbajeva

Kadri Melnits  

Helar Peterson