Toeta meid

 EE461010902019664004 SEB pank  Hingerahu MTÜ

Saadud annetusi kasutame oma missiooni ja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Meie missiooniks on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid. Olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi.

Hetkel on meie prioriteediks” Amanita Keskus” , mille rajamisel 
vajame abi, et katta omafinantseering Euroopa Regionaal Fondi projektile. Tulemus on psüühiliste erivajadusega inimestele suunatud keskus, mis pakub elamis-, vabaaja,- õppimis- ja töötamisvõimalusi.

 

 
Annetuste kogumine on kooskõlas annetamise hea tavaga https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/