TÖÖALANE MOTIVATSIOONIKOOLITUS

Tööalase motivatsioonikoolituse eesmärgiks on arendada erinevaid töökohal ja tööotsimisega seotud oskusi ja vilumusi, leida enda käitumises positiivseid ja negatiivseid mustreid. Samuti jälgida enda tervisekäitumist ja leida ennastsäästvaid käitumisviise.

Sihtrühm

Kõik need inimesed, kes soovivad ärgitada enese tööalast motivatsiooni leidmaks uus töö või panustada olemasolevasse töökohta leidmaks uusi eesmärke.

Grupi suurus 8 – 15 inimest

Tööalane motivatsioonikoolituse kava